Risc = Hazard × Vulnerabilitate × Expunere

Hazardul seismic reprezintă mișcarea așteptată a terenului, provocată de cutremure, într‑un anumit loc și (eventual) interval de timp. Hărțile de hazard seismic se pot schimba în timp, pe măsură apar noi evenimente seismice și știința progresează. Hazarul poate fi estimat prin două abordări principale:

  • Probabilistă: Hazardul este privit ca o probabilitate de producere a unui cutremur (sau depășire a unui parametru seismic caracteristic, precum accelerație sau intensitate), într‑o anumită zonă și perioadă de timp. Este frecvent utilizată în definirea politicilor de reducere a riscului, în elaborarea codurilor de proiectare seismică (care fac un compromis între costuri și siguranța maximă a clădirilor) și în domeniul asigurărilor.
  • Deterministă: Presupune analiza unui scenariu particular, care este de regulă maximul credibil. Este frecvent utilizată în proiectarea structurilor de importanță majoră și în elaborarea scenariilor individuale de cutremur.

Vulnerabilitatea seismică reprezintă susceptibilitatea unei clădiri sau a altor elemente de a fi afectate de evenimente seismice posibile.

Expunerea este reprezentată de totalitatea oamenilor, clădirilor sau a altor elemente prezente în zonele de hazard. Are caracter variabil, în funcție de momentul la care se produce evenimentul.

Riscul seismic reprezintă probabilitatea de producere a pagubelor sociale și economice, ca o consecință a cutremurelor.