România este o ţară foarte activă din punct de vedere seismic, dar nu atât de reactivă când vine vorba de diminuarea posibilelor efecte ale unui cutremur major. Proiectul MOBEE intenţionează să aducă o schimbare în abordare, folosind puterea informării si a educaţiei non-formale. Proiectul este unul practic unic în România şi este destinat unui public numeros, indiferent de vârstă, pregătire, situaţie materială sau chiar domiciliu! Pe scurt, presupune transmiterea informaţiilor actuale referitoare la ce sunt cutremurele, cum ne pot afecta şi ce putem să facem pentru a ne proteja de efectele lor, prin intermediul tehnologiilor moderne, exponatelor, activităţilor interactive şi interacţiunii între oamenii de ştiinţă şi public.

De ce MOBEE?

MOBile Earthquake Exhibition = Expoziţia MOBilă despre Cutremure

Obiectivele proiectului MOBEE:

 • Să facă uşor accesibile unui public numeros informaţii despre cutremure;
 • Să contribuie direct şi indirect la reducerea riscului seismic din România;
 • Să faciliteze înţelegerea ştiinţifică a lumii;
 • Să “deschidă larg” porţile Ştiinţelor Pământului, eliminând barierele de comunicare dintre cercetători şi publicul larg;
 • Să capteze şi să satisfacă interesul tinerilor pentru Geoştiinte și domeniul STEM;
 • Să evidenţieze importanţa educaţiei non-formale;
 • Să încurajeze comunicarea şi colaborarea inter şi multidisciplinară în domeniul educaţiei seismologice, pe plan intern si internaţional.

Principalul produs al proiectului va fi o expoziţie mobilă (transportabilă) despre cutremure, ce se doreşte a asigura o sursă de informare atractivă şi de încredere. De ce mobilă? Deoarece cutremurele - în special de adâncime intermediară precum cele din zona Vrancea - pot afecta suprafeţe foarte extinse, astfel că este necesară informarea şi educarea unui număr cât mai mare de oameni din zone diferite.

Alte produse ale proiectului vor fi:

 • Un studiu de necesitate şi un plan de implementare
 • Un portal care să conţină:
  • Informaţii despre proiect
  • Un tur virtual al expoziţiei
  • Resurse educaţionale diverse pentru diferite categorii de utilizatori
  • Multe alte surprize
 • Sesiuni de formare a profesorilor şi angajaților muzeelor 
 • Activităţi de diseminare şi publicitate
Acţiuni detaliate:

An

Etapă/acţiune

Termen de finalizare

2014

Etapa I: Analiza de impact, studii de fezabilitate si cai de implementare bazate pe feedback-ul intern si extern

Decembrie 2014

 

Activitatea I.1: Studiu de necesitate şi includerea acestora în modele de implementare

 

 

Activitatea I.2: Crearea elementelor de identitate vizuală a proiectului

 

 

Activitatea I.3: Dezvoltarea resurselor educaţionale şi de informare (partea I)

 

2015

Etapa II: Proiectarea si realizarea expozitiei

Decembrie 2015

 

Activitatea II.1: Dezvoltarea resurselor educaţionale şi de informare (partea a II-a)

 

 

Dezvoltarea  componentei  virtuale  a expoziției

 

 

Dezvoltarea   de   aplicații independente (“standalone”)

 

 

Realizarea machetelor 3D

 

 

Crearea modelului functional pentru turul virtual 3600 al expoziţiei

 

 

Promovarea proiectului şi expoziţiei în rândul părţilor interesate şi publicului larg (partea I)

 

2016

Etapa III: Promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectului (partea I)

Decembrie 2016

 

Dezvoltarea resurselor educaţionale şi de informare (partea a III-a)

 

 

Dezvoltarea de aplicații independente (“standalone”) (II)

 

 

Crearea modelului functional pentru turul  virtual 360 al expoziţiei II

 

 

Dezvoltarea componentei virtuale a expozitiei (II)

 

 

Instruirea personalului muzeului şi ateliere de lucru pentru grupuri de vizitatori

 

  Monitorizarea, întreţinerea și actualizarea elementelor expozitiei  
  Promovarea proiectului şi expoziţiei în rândul părţilor interesate şi publicului larg (partea a III-a)  

2017

Etapa IV: Promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectului (partea a II-a)

Septembrie 2017

 

Monitorizarea, întreţinerea și actualizarea elementelor expozitiei

 
  Instruirea personalului muzeului şi ateliere de lucru pentru grupuri de vizitatori (partea a II-a)  
  Promovarea proiectului şi expoziţiei în rândul părţilor interesate şi publicului larg (partea a III-a)  
  Estimarea  eficienţei  actiunilor  şi impactului rezultatelor proiectului  

Proiectul este finanţat în perioada 2014-2017 de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice prin intermediul UEFISCDI, programul Parteneriate II-2013.

După încheierea perioadei de finanţare proiectul va continua, atât prin autofinanţarea activităţilor cât şi prin utilizarea altor surse.