Loading script and Flickr images

Timp de trei ani, MOBEE a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. Următorul slideshow prezintă evoluția expoziției și a proiectului, de la concept la produs final.