Finanțarea proiectului MOBEE prin intermediul Programului Parteneriate a luat sfârșit. Raportul final poate fi consultat aici. Cu toate acestea, MOBEE va merge mai departe - noi locații și evenimente ne așteaptă.

Obiectivul general ale etapei: Dacă în primele 3 faze ale proiectului accentul a căzut pe realizarea elementelor constitutive ale expoziției și dezvoltarea materialelor suport, în ultima etapă s-au analizat posibilele configurații și utilizări prin care se poate maximiza eficiența, impactul activităților și rezultatelor proiectului, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Pentru raportul complet dati click aici.

Obiectivul general ale etapei: Realizarea modelului virtual al expozitiei ce reuneste planul tehnic, prototipurile digitale ale obiectelor 3D ce vor popula expozitia  precum si tehnologiile digitale  (aplicaţii şi module educaţionale pentru afişajele interactive ale expoziţiei şi pagina de internet) ce urmeaza a fi periodic actualizate şi îmbunătăţite ţinând cont de feedback-ul şi recomandările utilizatorilor.

Pentru raportul complet dati click aici.

Activitatile etapei presupun realizarea modelului virtual al expozitiei ce reuneste planul tehnic, prototipurile digitale ale obiectelor 3D ce vor popula expozitia precum si tehnologiile digitale (aplicaţii şi noua versiune a paginii de internet) ce urmeaza a fi actualizate periodic şi îmbunătăţite ţinând cont de feedback-ul şi recomandările utilizatorilor. Mai multe detalii în documentul atașat.

Prima etapă a proiectului își propune să creeze elementele de indentitate ale proiectului și să promoveze inițiativa către publicului. Un prim feedback s-a obținut prin intermediul instrumentelor de chestionare online și a fost materializat într-un studiu de necesități ce urmează a fi utilizat în ghidarea acțiunilor din Planul de implemntare.

Grupul de activități ce își propune elaborarea materialelor-suport educaționale, de formare și informare debutează cu creearea unui prim set de resurse. Acest grup de activități va activa pe toată durata proiectului. Mai multe detalii în documentul atașat.

Încadrându-se în grupul proiectelor ale căror acțiuni și produse își propun să informeze, conștientizeze și, în definitiv, să educe, este mandatar ca pe toată perioada de derulare a inițiativei studiului de necesități feedbackul și evaluările să fie catalizatoarele și principalii factori care conduc inițiativa MOBEE spre impactul dorit. Detalii despre modul în care s-a realizat și rezultatele studiului le găsiți în fișierul atașat.